COVATUTTO ÄGGKLÄCKARE

ÄGGKAPACITET / MODELL

Modell               Vaktel     Rapphöns     Fasan     Höns     Ankor      Gäss     Kalkon

Covatutto 16        1-42          1-26           1-19        1-16       1-11        1-4       1-10

Covatutto 24        1-70          1-42           1-30        1-24       1-20        1-6       1-16

Covatutto 54        1-140        1-80           1-60        1-48       1-40        1-15     1-32

Covatutto 108      1-280        1-168         1-120      1-96       1-80        1-30     1-64

Covatutto 162      1-420        1-252         1-180      1-144     1-120      1-45     1-96